righttochoose_etusivu

Right to Choose -hanke

02.10.2014

Seksuaalinen häirintä ja seksuaalirikokset ovat koko yhteiskuntaa koskettava ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitsemme kaikkien panosta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii Right to Choose -hankkeen suojelijana.

Right to Choose -hanke toteutetaan Euroopan Komission tuella. Komission Progress-rahoituksella tuetaan muun muassa syrjintää ja sukupuolten tasa-arvoa tukevia hankkeita. Hankkeeseen myönnetty rahoitus kohdistuu toimintaan, jonka pyrkimyksenä on vähentää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Euroopan Unionin alueella on samanaikaisesti käynnissä lukuisia hankkeita, joiden tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen.

Hanketta koordinoi sisäministeriössä ylitarkastaja Jutta Antikainen. Yhteydenotot choose@intermin.fi

Hanke toteutetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa ja varsinaisessa ohjausryhmässä, sekä taloudellisesti ovat mukana Suomen Punainen Risti, Naisten linja, Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Lyömätön linja Espoossa ja Poliisiammattikorkeakoulu.

Laajennetussa ohjausryhmässä ovat lisäksi mukana Monika-naiset ry, Suomen rikosuhripäivystys, Lukiolaisten liitto sekä Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO.

Tarkoitus ja toteutus:

Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, mitä on seksuaalinen häirintä, millainen toiminta ylittää rikoksen rajan ja kuinka tulee toimia, jos tällaista kohtaa. Seurustelusuhteessa tapahtuvan häirinnän ja väkivallan lisäksi käsitellemme häirintää työelämässä. On tärkeää ymmärtää, että myös seksuaalirikoksia voidaan ennalta ehkäistä.

Rikosprosessin tuntemuksenlisäämiseksi olemme luoneet rikosilmoituspelin, jonka avulla voi kokeilla, kuinka asiat etenevät rikosilmoituksen tekemisestä eteenpäin: http://righttochoose.fi/rikosilmoituspeli/

Vuoden 2015 aikana järjestetään neljä seminaaria, joiden kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti toisen asteen opiskelijat sukupuolesta riippumatta. Seminaarikaupungit ovat Espoo, Tampere, Mikkeli ja Oulu. Muutosta ei saada aikaan, jos keskitymme vain potentiaalisiin uhreihin.

Seminaariohjelmasta muodostuu erittäin hyvä koulutuspaketti seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ennalta estävään työhön. Espoon seminaarissa pidettävät luennot taltioidaan ja ratkaisukeskeisestä yleisöä aktivoivasta teatterista tehdään opetuskäyttöön soveltuva video. Hankkeessa tuotettuja lyhytelokuvia ja seminaaritaltiointeja voi hyödyntää joko kokonaisuudessaan tai aihealue kerrallaan. Materiaali on valmistuttuaan saatavilla hankkeen kotisivulta.

Lyhytelokuvat ovat jo nyt katsottavissa täältä:  https://www.youtube.com/channel/UC4cfkKEpajmfEVTRBbCThsw 

Right to Choose -hanketta varten on tehty runsaasti taustoitusta kohderyhmän keskuudessa ja pyritty vastaamaan tiedontarpeeseen heidän toivomallaan tavalla. Tämä tarkoittaa, että Right to Choose -hanke näkyy verkkosivujen lisäksi myös sosiaalisessa mediassa, blogeissa sekä oppilaitoksissa. Cosmopolitan-lehden kanssa tehtävällä yhteistyöllä tavoitellaan hankkeen täysi-ikäistä kohdeyleisöä.

Maahanmuuttajataustaisten tietämystä omista oikeuksistaan pyrittiin lisäämään järjestämällä laki- ja rikosprosessitietoisuutta koskeva seminaari maahanmuuttajayhteisöjen avainhenkilöille.

Osana hanketta Poliisiammattikorkeakoulu on tehnyt tutkimuksen 15-vuotiaiden kokemasta seksuaalisesta häirinnästä Suomessa. Kansainvälisesti vertaisarvioitavan tutkimuksen alustavat tulokset julkaistiin 20.8.2014 hankkeen julkistamistilaisuuden yhteydessä.

Jaa Facebookissa